Skänk din pant till utsatta djur

Initiativet Djurpanten samarbetar med flera företag runt om i Örebro län sedan 2018.
Vi samlar in pant hos företag, med hjälp av våra pantkärl som finns utplacerade hos företagen.

Även flera evenemang brukar skänka sin pant till oss, för att ge utsatta djur ett bättre liv.

Djurpanten drivs helt ideellt, och skall inte blandas ihop med lukrativa återvinningsföretag.
Du kan med gott samvete donera din pant till oss! Flera företag och arrangörer stödjer detta initiativ.